Популяризиране на България и българските курорти и връзки с общественността

Георги Георгиев, Николай Ламбуров, Боряна Димитрова, Тодор Георгиев, Георги Димитров

Взаимодействие с държавните институции

Николай Ламбуров, Боряна Димитрова

Група за взаимопомощ

Георги Димитров, Боряна Димитрова, Николай Петков, Димитър Димитров

 

Представяне на изложения, семинари и взаимодействие с българските консулства в чужбина

Георги Георгиев, Георги Димитров, Николай Алексиев

Връзка с други асоциации, партньори и укрепване на членската маса

Неделчо Колев, Георги Георгиев, Георги Димитров

Взаимодействие с инфраструктурни дружества

Васил Шейтанов, Тодор Георгиев, Тихомир Колев, Георги Георгиев

 

Подобряване на инфраструктура и озеленяване

Васил Шейтанов, Тодор Георгиев, Николай Алексиев

Качество и морал в строително-инвестиционния процес

Николай Петков, Васил Шейтанов, Емил Валешков, Пламен Валешков

 Европейски фондове

Боряна Димитрова, Николай Ламбуров, Николай Петков

 

Взаимодействие с общински и регионални институции

- Созопол -Георги Димитров, Георги Георгиев

- Поморие – Николай Алексиев, Георги Георгиев

- Несебър/ Сл.бряг – Николай Петков, Неделчо Колев, Боряна Димитрова, Пламен Валешков, Атанас Атанасов, Богдан Богданов, Евгени Господинов

- Бургас – Борислав Митраков, Тодор Георгиев