БИСА на “Домекспо” Москва

Featured Image

Със стартирането на изложението на ДОМЕКСПО в Гостиний двор в Москва (16.10.2014г. – 19.10.2014г.) на което бяха представени дестинации в над 30 държави, предлагащи продукти в сферата на недвижимите имоти, беше представен и новият проект наречен “Българска-инвестиционно строителна асоциация”.
Асоциацията е сдружение с нестопанска цел, в което членуват фирми-инвеститори обединени от идеята, че името “БИСА” ще се превърне в етикет за морал, качество и коректност,  ще предизвика интерес и ще повиши доверието на инвеститори от цял свят към България.
Присъствието на държавните ни представители от посолството в Москва допринесе изключително много за чудесния дебют на “БИСА”. Асоциацията не остана незабелязана и от организаторите, заради което беше и подобаващо наградена с диплома за “профессионализъм и активное продвижение партнерских проектов”.