Featured Image

Уебсайт:Bulgarian Business Company

Website

„Българска Бизнес Компания“ е инвестиционно-строителна компания започнала дейността си от 2004 г. В следващите години се утвърждава на строителния пазар изпълнявайки собствени и външни инвестиционни проекти, като фамилни къщи в елитните квартали на столицата, почивни бази, строителство на курортни и жилищни комплекси с висококачественни довършителни работи „до ключ”, държавни поръчки в областта на строителството. В 2007 г. компанията сключва договор с Министерски Съвет на Република България за поддръжка и ремонт на всички правителствени резиденции, почивни бази и апартаментен фонд.

Фирмената политика на Дружеството е насочена към изграждане на жилищни, промишлени и културно-битови инфраструктурни обекти не само в района на Черноморието и зимните курорти, а и в останалите райони на страната. Приоритетни принципи във фирмената философия са високо качество на строителство, кратки срокове на изпълнение и пълна удовлетвореност на Инвеститорите.
Квалификацията и техническият опит на нашите мениджъри, инженери, специалисти и работници позволяват да се реализират решения удовлетворяващи индивидуалните потребности на всеки клиент, да се изгради домът на Вашите мечти в съответствие с актуалните световни стандарти.

Дружеството извършва следните видове строително-монтажни дейности:
Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
Строежи от транспортната инфраструктура;
Строежи от енергийната инфраструктура;
Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;
Oтделни типове строителни и монтажни работи.
„Българска Бизнес Компания“ е член на:
„Камарата на строителите в България”;
„Българската търговско-промишлена палата”;
„Българо-руската търговско-промишлена палата”.
Компанията е сертифицирана по международните стандарти:
BS OHSAS 18001:2007 – за управление на безопасни условия на труд;
ISO 14001:2004+ Cor. 1:2009 – за управление на околната среда;
EN ISO 9001:2008 – за управление на качеството.

Безценният опит в реализацията на недвижими имоти собствено строителство на местните и чужди пазари, дългогодишната репутация на надежден партньор, води до растеж на компанията и разширяване на сферите на дейност.

Като агенция за недвижими имоти дружеството изпълнява пълна гама от услуги при покупка, продажба и управление на недвижими имоти. Компанията държи на репутацията си, и работи само с доказани строители, предоставяйки на клиентите си най-добрите предложения за инвестиции в недвижими имоти. В основата на работата с клиентите са заложени принципите на достоверност, прозрачност и професионализъм.

„Българска Бизнес Компания“ редовно участва в международни изложения за недвижими имоти.