Featured Image

Уебсайт:ДИН СТРОЙ

Продажба на жилищни имоти
Строителство, развитие, инвестиционни проекти
Управление на недвижими имоти
Инвестиционно консултиране
Операции с поземлени имоти
Проектиране
Строително-монтажна дейност
Юридическо обслужване на всички етапи от покупката на недвижими имоти