Маврови и сие-бетон

Website

Mаврови и сие-бетон” ООД гр.Несебър е представена на българския строителен пазар чрез предлагането на пълната гама строително-монтажни  работи /сгради, инсталации, съоръжения/, строителни материали и услуги със строителна механизация и транспорт, задоволяващи изискванията на  клиента с високото си качество, ефективност и функционалност, професионализъм , вариантност на решенията и доставяща /произвеждаща/ стойност по-добре от конкурентите.

Ефективната политика по качеството е основа за успешната реализация на основната мисия на организацията – висококвалифицирано и професионално обслужване на клиентите по най-добрите световни стандарти.

Прецизното структуриране на екипа, перфектното отразяване на бизнеспроцесите в системата по качество, опита на професионалистите и непрекъснатото обучение на младите кадри и целия персонал, както и спазването принципите на Системата за управление на качеството, са гаранция за това, че във всяка ситуация екипът на организацията ще реагира адекватно, гъвкаво и в срок на непрекъснато нарастващите и променящи се с времето желания на клиентите. Вплитането на нови и ефективни техники и технологии на работа в традиционните, използването на съвременни и висококачествени материали и изделия, са част от сигурността при производството на продуктите и изпълнението на обектите. Гъвкавостта и бързата реакция на промените на пазара днес са крайно необходими и в този смисъл фирмата реагира веднага. Успехът на фирмата има солидни основи, базиращи се на качество, прецизност и коректност, които и по-нататък трябва да растат защото, една фирма умееща да пресмята своята традиция и върху това да я гради, успехът не е въпрос на случайност, а прогресивна фирмена концепци