РАБОТНИ ГРУПИ

Популяризиране на България и българските курорти и връзки с общественността

Георги Георгиев, Николай Ламбуров, Боряна Димитрова, Тодор Георгиев, Георги Димитров

Взаимодействие с държавните институции

Николай Ламбуров, Боряна Димитрова

Група за взаимопомощ

Георги Димитров, Боряна Димитрова, Николай Петков, Димитър Димитров

Представяне на изложения, семинари и взаимодействие с българските консулства в чужбина

Георги Георгиев, Георги Димитров, Николай Алексиев

Връзка с други асоциации, партньори и укрепване на членската маса

Неделчо Колев, Георги Георгиев, Георги Димитров

Взаимодействие с инфраструктурни дружества

Васил Шейтанов, Тодор Георгиев, Тихомир Колев, Георги Георгиев

Подобряване на инфраструктура и озеленяване

Васил Шейтанов, Тодор Георгиев, Николай Алексиев

Качество и морал в строително-инвестиционния процес

Николай Петков, Васил Шейтанов, Емил Валешков, Пламен Валешков

Връзка с други асоциации, партньори и укрепване на членската маса

Неделчо Колев, Георги Георгиев, Георги Димитров

Взаимодействие с инфраструктурни дружества

Васил Шейтанов, Тодор Георгиев, Тихомир Колев, Георги Георгиев

Подобряване на инфраструктура и озеленяване

Васил Шейтанов, Тодор Георгиев, Николай Алексиев

Качество и морал в строително-инвестиционния процес

Николай Петков, Васил Шейтанов, Емил Валешков, Пламен Валешков

УПРАВЛЕНСКИ СЪСТАВ

Георги Тодоров Димитров

Георги Асенов Георгиев

Николай Петров Алексиев

Николай Петков Петков

Николай Детелинов Ламбуров

Васил Димитров Шейтанов

Неделчо Монев Колев

Николай Петков Петков

Боряна Георгиева Димитрова

ДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО:

УСТАВ: